Elérhetőség

Mentor Autósiskola: +3620/5347146

Kazsimér László: +3620/5790502

mentorautosiskola@gmail.com

Beiratkozás

Beiratkozás:

Kedves Jelentkezők!

”B” kategóriás jogosítvány megszerzéséhez beiratkozás:

Péntek 900 - 1700
Irodánkban: 1162 Budapest, Avarszállás u. 31/A

Jelentkezés/info:

Mentor Autósiskola: +3620/5347146

Kazsimér László: +3620/5790502

www.mentorautosiskola.hu

https://www.facebook.com/mentorautosiskola/

 

Távoktatás (E-learning)

A tantermi elméleti képzés helyett az elméleti oktatásra távoktatásos un. e-learning rendszerű tanfolyam is választható.

Azonnali kezdés a beiratkozást követően!

Tanfolyam díja: 30.000 Ft 

 

Elméleti tanfolyam kezdete

E-learning oktatás

info/jelentkezés:

Mentor Autósiskola: +3620/534-7146

Kazsimér László: +3620/5790502

mentorautosiskola@gmail.com
Tamtermi oktatás bizonytalan ideig szünetel

 

Ajándékutalvány

Ajándékutalvány vezetői engedély megszerzéséhez

Ünnepnapra, születésnapra, névnapra és más fontos alkalmakra ajándékozz utalványt szeretteidnek, barátaidnak, ismerőseidnek.

Beváltható elméleti (Eü vizsga felkészítőre is) és gyakorlati foglalkozásokra!

ajandékutalvány

Vizsga Sikerességi Mutató

"B" kategória

elmélet:

2019. 3. negyedév: 65,22%
2019. 4. negyedév: 62,50%

forgalom:

2019. 3. negyedév: 50,00%
2019. 4. negyedév: 57,50%

Ügyfélfogadás

péntek: 900-1700

1162 Budapest, Avarszállás u. 31/A  

Tájékoztató „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez

TÁJÉKOZTATÓ
„B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez

Elmélet:
Elméleti óraszám (1 óra=45 perc): 28 óra TÁJÉKOZTATÓ
„B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez

Elmélet:
Elméleti óraszám (1 óra=45 perc): 28 óra

Elméleti tanfolyam ára: E-learning / tantermi EÜ tananyaggal
30.000 Ft 37.000 Ft

Gyakorlat:
Gyakorlati minimum óraszám (1 óra=50 perc): 29+1 óra,
de legalább 580 km

Gyakorlati tanfolyam ára: 165.000 Ft
Óradíj / pótóradíj: 5.500 Ft/óra


Tanfolyam díja összesen: E-learning / tantermi EÜ tananyaggal
195.000 Ft 202.000 Ft

Vizsga:
KRESZ vizsgadíj: 4.600 Ft
Forgalom vizsgadíj: 11.000 Ft
Díjak összesen: 15.600 Ft

Tandíjak és vizsgadíjak befizetésének módja:
A tan- és vizsgadíjakat a beiratkozáskor egyösszegben, vagy kamatmentes részletekben lehet kifizetni.
A részletfizetés az alábbi ütemben történhet:

E-learning / tantermi E-learning EÜ tananyaggal
1. részlet a beiratkozáskor: 61.600 Ft 68.600 Ft
2. részlet az 1. gyakorlati óra alkalmával az oktatónak fizetendő: 46.000 Ft 46.000 Ft
3. részlet a 11. gyakorlati óra alkalmával az oktatónak fizetendő: 46.000 Ft 46.000 Ft
4. részlet a 21. gyakorlati óra alkalmával az oktatónak fizetendő: 46.000 Ft 46.000 Ft
A 20. életévüket be nem töltött tanulók, az új jogszabály alapján a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságától visszaigényelhetik a tanfolyam, illetve a KRESZ vizsga díját, legfeljebb 25.000 Ft-ot, amelyhez az Oktatási Intézmény igazolást állít ki.

Tanfolyamra jelentkezés feltételei: Személyesen lehet beiratkozni az Oktatási Intézmény irodájában.
- min. betöltött 16,5 éves kor,
- személyi igazolvány, lakcímkártya,
- Felnőttképzési Szerződés aláírása,
- I. fokú 1. csoportú orvosi alkalmassági vélemény,
- nyilatkozat alapfokú végzettség meglétéről,
- a már meglévő vezetői engedély másolata,
- a tanfolyam 1. részletének befizetése.

Elméleti oktatás:
Közlekedési alapismeretek 20 óra
Járművezetés elmélete 6 óra
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 2 óra

Elméleti oktatást a Szent-Györgyi Albert Általános Iskola (1161 Budapest, Csömöri út 20.) 5-ös tantermében tartjuk több időpontban, melyekről részletesen tájékozódhat honlapunkon vagy telefonon.
Ha a Tanuló több mint 3 órát hiányzik a foglalkozásokról, akkor az elmulasztott órákat pótolni kell. A pótfoglalkozás időpontját az Oktatási Intézmény jelöli meg. A Tanuló felkészültségét az elméleti órákon az oktató ellenőrzi.
A KRESZ vizsgára az elméleti tanfolyam megkezdését követő 9 hónapon belül az első vizsgaeseménynek meg kell történnie, továbbá a tanfolyam megkezdését követő 1 éven belül sikeresen le kell vizsgáznia. Ha a feltétel nem teljesül, jogszabály szerint a teljes elméleti tanfolyamot meg kell ismételni.
Az elméleti vizsga időpontját és helyszínét a tanfolyam ideje alatt egyeztetjük a Tanulóval.
Amennyiben a Tanuló másik autós iskolánál folytatja tanulmányait, az Oktatási Intézmény kötelezettséget vállal arra, hogy a képzési igazolást 3 munkanapon belül rendelkezésre bocsátja.
A KRESZ vizsgára való jelentkezés feltételei:
- Az elméleti vizsga idejéig betöltött 16 és ¾ év.
- Kitöltött jelentkezési lap.
- Háziorvos alkalmassági véleménye, ha nincs előzőleg érvényes jogosítványa.
- Már meglévő jogosítvány másolata.

Vizsgára vinni kell:
- érvényes személyi igazolvány/útlevél,
- lakcímkártya,
- legalább alapfokú iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány,
- már meglévő jogosítvány (ha a jogosítvány nem érvényes, szükség van új alkalmassági igazolásra, aminek 1 példányát előzőleg le kell adni az Oktatási Intézményben).

Gyakorlati oktatás:
A gyakorlati oktatás megkezdése csak sikeres KRESZ vizsgával lehet. Ezt követően 2 éven belül kell letenni a forgalmi vizsgát, ellenkező esetben a tanfolyamot és a vizsgákat újra el kell végezni.
A gyakorlati oktatásra a sikeres elméleti vizsga után lehet személyesen vagy telefonon jelentkezni.
Az oktatás idejéről, a találkozás helyszínéről a kiválasztott Oktatóval lehet egyeztetni. Ajánlott a heti legalább 2 alkalom.
Az Oktatók és járműtípusok az Oktatási Intézmény honlapján tekinthető meg.
Elméleti és gyakorlati vizsgát is csak az előírt kötelező óraszámok, ill. menettávolságok meghallgatása/elvégzése után lehet tenni!
A gyakorlati oktatás helyszíne: 1142 Budapest, Írottkő park 1. (tanpálya) és a forgalmi oktatás a XIV., XV. kerületi vizsgaterület.

Gyakorlati pótórák díja, igénylésük módja:
A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV.21.) GKM rendelet a kötelező óraszámon kívül meghatározza, hogy minimálisan 580 km levezetése is teljesítendő, ha ezt az előírt menettávolságot az alap óraszámmal a Tanuló nem érte el, kötelező pótórát vennie.
Ha az Oktató a kötelező alapórák és menettáv megtétele után objektíven úgy ítéli meg, hogy a Tanuló még nem kész a vizsgára, javasolhatja a Tanulónak, hogy pótórákat vegyen (ez nem kötelező).
A pótóra díja megegyezik az alapóra díjával, ennek fizetése az Oktatónál történik.

Vizsga, vizsgadíj:
A vizsgákra jelentkezést az Oktatási Intézmény intézi, így az alapvizsgák díját a tandíjjal együtt, az Oktatási Intézménynek kell befizetni, de a vizsgadíjról a számlát a KAV állítja ki. A pótvizsga díja az azonos típusú alapvizsga díjával megegyezik. (Elméleti pótvizsga díját a Tanuló a vizsga helyszínén is befizetheti, ezzel egyidőben új vizsgaidőpontot is kérhet.)

Mentesítés:
A mozgáskorlátozott, vagy siket Tanulót a képzés elméleti tantárgyainak tantermi foglalkozásain való részvétel alól – kérésére – az iskolavezető mentesíti. A mentesített tanulók felkészítésében az Oktatási Intézmény a Tanulóval kötött külön megállapodás szerint működik közre.

Elsősegély oktatás:
Első jogosítvány megszerzésénél kell, ill., ha a meglévő jogosítványát a Tanuló 1984. előtt szerezte.
A közúti járművezetői elsősegély vizsga nem eleme az oktatásnak és a vizsgáknak, de a vizsgaigazolás kiváltásához, a vezetői engedély igényléséhez szükséges.
Elsősegély oktatás kérhető, az oktatás helyszínéről és időpontjáról az Oktatási Intézményben lehet érdeklődni.
Elsősegély vizsgát a Magyar Vöröskereszt Vizsgaszervezési Központjában (1051 Budapest, Arany János u. 31., tel.: 1-3741300). A vizsga díja 8.200 Ft, amelyet a Vöröskereszt számlájára, csekken lehet befizetni.

Vezetői engedély átvétele:
A sikeres forgalmi vizsgát követő 4. munkanapon a KAV a vizsgaigazolást megküldi az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére (Kormányablak).
Az ügyfélszolgálaton be kell mutatni:
- érvényes személyi igazolványt,
- már meglévő jogosítványt, vagy
- közúti járművezetői elsősegély vizsgaigazolást,
- orvosi alkalmassági igazolást.

Az első vezetői engedély illetékmentes, további kategóriák vagy lejárt orvosi igazolás miatti jogosítvány-csere esetén illetékköteles (4.000 Ft).

Ha a Tanuló nem magyar állampolgár:
Ebben az esetben szükség van még:
- magyarországi lakcímkártyára,
- eredeti iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány és annak hiteles fordítása és hatáskörrel rendelkező magyar hatóság határozata arról, hogy a bemutatott bizonyítvány legalább alapfokú végzettséget igazol (kivéve, ha az okirat tartalma és formája szerepel a KAV által létrehozott mintatárban).


Elméleti tanfolyam ára: E-learning / tantermi EÜ tananyaggal
30.000 Ft 37.000 Ft

Gyakorlat:
Gyakorlati minimum óraszám (1 óra=50 perc): 29+1 óra,
de legalább 580 km

Gyakorlati tanfolyam ára: 165.000 Ft
Óradíj / pótóradíj: 5.500 Ft/óra


Tanfolyam díja összesen: E-learning / tantermi EÜ tananyaggal
195.000 Ft 202.000 Ft

Vizsga:
KRESZ vizsgadíj: 4.600 Ft
Forgalom vizsgadíj: 11.000 Ft
Díjak összesen: 15.600 Ft

Tandíjak és vizsgadíjak befizetésének módja:
A tan- és vizsgadíjakat a beiratkozáskor egyösszegben, vagy kamatmentes részletekben lehet kifizetni.
A részletfizetés az alábbi ütemben történhet:

E-learning / tantermi E-learning EÜ tananyaggal
1. részlet a beiratkozáskor: 61.600 Ft 68.600 Ft
2. részlet az 1. gyakorlati óra alkalmával az oktatónak fizetendő: 46.000 Ft 46.000 Ft
3. részlet a 11. gyakorlati óra alkalmával az oktatónak fizetendő: 46.000 Ft 46.000 Ft
4. részlet a 21. gyakorlati óra alkalmával az oktatónak fizetendő: 46.000 Ft 46.000 Ft
A 20. életévüket be nem töltött tanulók, az új jogszabály alapján a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságától visszaigényelhetik a tanfolyam, illetve a KRESZ vizsga díját, legfeljebb 25.000 Ft-ot, amelyhez az Oktatási Intézmény igazolást állít ki.

Tanfolyamra jelentkezés feltételei: Személyesen lehet beiratkozni az Oktatási Intézmény irodájában.
- min. betöltött 16,5 éves kor,
- személyi igazolvány, lakcímkártya,
- Felnőttképzési Szerződés aláírása,
- I. fokú 1. csoportú orvosi alkalmassági vélemény,
- nyilatkozat alapfokú végzettség meglétéről,
- a már meglévő vezetői engedély másolata,
- a tanfolyam 1. részletének befizetése.

Elméleti oktatás:
Közlekedési alapismeretek 20 óra
Járművezetés elmélete 6 óra
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 2 óra

Elméleti oktatást a Szent-Györgyi Albert Általános Iskola (1161 Budapest, Csömöri út 20.) 5-ös tantermében tartjuk több időpontban, melyekről részletesen tájékozódhat honlapunkon vagy telefonon.
Ha a Tanuló több mint 3 órát hiányzik a foglalkozásokról, akkor az elmulasztott órákat pótolni kell. A pótfoglalkozás időpontját az Oktatási Intézmény jelöli meg. A Tanuló felkészültségét az elméleti órákon az oktató ellenőrzi.
A KRESZ vizsgára az elméleti tanfolyam megkezdését követő 9 hónapon belül az első vizsgaeseménynek meg kell történnie, továbbá a tanfolyam megkezdését követő 1 éven belül sikeresen le kell vizsgáznia. Ha a feltétel nem teljesül, jogszabály szerint a teljes elméleti tanfolyamot meg kell ismételni.
Az elméleti vizsga időpontját és helyszínét a tanfolyam ideje alatt egyeztetjük a Tanulóval.
Amennyiben a Tanuló másik autós iskolánál folytatja tanulmányait, az Oktatási Intézmény kötelezettséget vállal arra, hogy a képzési igazolást 3 munkanapon belül rendelkezésre bocsátja.
A KRESZ vizsgára való jelentkezés feltételei:
- Az elméleti vizsga idejéig betöltött 16 és ¾ év.
- Kitöltött jelentkezési lap.
- Háziorvos alkalmassági véleménye, ha nincs előzőleg érvényes jogosítványa.
- Már meglévő jogosítvány másolata.

Vizsgára vinni kell:
- érvényes személyi igazolvány/útlevél,
- lakcímkártya,
- legalább alapfokú iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány,
- már meglévő jogosítvány (ha a jogosítvány nem érvényes, szükség van új alkalmassági igazolásra, aminek 1 példányát előzőleg le kell adni az Oktatási Intézményben).

Gyakorlati oktatás:
A gyakorlati oktatás megkezdése csak sikeres KRESZ vizsgával lehet. Ezt követően 2 éven belül kell letenni a forgalmi vizsgát, ellenkező esetben a tanfolyamot és a vizsgákat újra el kell végezni.
A gyakorlati oktatásra a sikeres elméleti vizsga után lehet személyesen vagy telefonon jelentkezni.
Az oktatás idejéről, a találkozás helyszínéről a kiválasztott Oktatóval lehet egyeztetni. Ajánlott a heti legalább 2 alkalom.
Az Oktatók és járműtípusok az Oktatási Intézmény honlapján tekinthető meg.
Elméleti és gyakorlati vizsgát is csak az előírt kötelező óraszámok, ill. menettávolságok meghallgatása/elvégzése után lehet tenni!
A gyakorlati oktatás helyszíne: 1142 Budapest, Írottkő park 1. (tanpálya) és a forgalmi oktatás a XIV., XV. kerületi vizsgaterület.

Gyakorlati pótórák díja, igénylésük módja:
A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV.21.) GKM rendelet a kötelező óraszámon kívül meghatározza, hogy minimálisan 580 km levezetése is teljesítendő, ha ezt az előírt menettávolságot az alap óraszámmal a Tanuló nem érte el, kötelező pótórát vennie.
Ha az Oktató a kötelező alapórák és menettáv megtétele után objektíven úgy ítéli meg, hogy a Tanuló még nem kész a vizsgára, javasolhatja a Tanulónak, hogy pótórákat vegyen (ez nem kötelező).
A pótóra díja megegyezik az alapóra díjával, ennek fizetése az Oktatónál történik.

Vizsga, vizsgadíj:
A vizsgákra jelentkezést az Oktatási Intézmény intézi, így az alapvizsgák díját a tandíjjal együtt, az Oktatási Intézménynek kell befizetni, de a vizsgadíjról a számlát a KAV állítja ki. A pótvizsga díja az azonos típusú alapvizsga díjával megegyezik. (Elméleti pótvizsga díját a Tanuló a vizsga helyszínén is befizetheti, ezzel egyidőben új vizsgaidőpontot is kérhet.)

Mentesítés:
A mozgáskorlátozott, vagy siket Tanulót a képzés elméleti tantárgyainak tantermi foglalkozásain való részvétel alól – kérésére – az iskolavezető mentesíti. A mentesített tanulók felkészítésében az Oktatási Intézmény a Tanulóval kötött külön megállapodás szerint működik közre.

Elsősegély oktatás:
Első jogosítvány megszerzésénél kell, ill., ha a meglévő jogosítványát a Tanuló 1984. előtt szerezte.
A közúti járművezetői elsősegély vizsga nem eleme az oktatásnak és a vizsgáknak, de a vizsgaigazolás kiváltásához, a vezetői engedély igényléséhez szükséges.
Elsősegély oktatás kérhető, az oktatás helyszínéről és időpontjáról az Oktatási Intézményben lehet érdeklődni.
Elsősegély vizsgát a Magyar Vöröskereszt Vizsgaszervezési Központjában (1051 Budapest, Arany János u. 31., tel.: 1-3741300). A vizsga díja 8.200 Ft, amelyet a Vöröskereszt számlájára, csekken lehet befizetni.

Vezetői engedély átvétele:
A sikeres forgalmi vizsgát követő 4. munkanapon a KAV a vizsgaigazolást megküldi az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére (Kormányablak).
Az ügyfélszolgálaton be kell mutatni:
- érvényes személyi igazolványt,
- már meglévő jogosítványt, vagy
- közúti járművezetői elsősegély vizsgaigazolást,
- orvosi alkalmassági igazolást.

Az első vezetői engedély illetékmentes, további kategóriák vagy lejárt orvosi igazolás miatti jogosítvány-csere esetén illetékköteles (4.000 Ft).

Ha a Tanuló nem magyar állampolgár:
Ebben az esetben szükség van még:
- magyarországi lakcímkártyára,
- eredeti iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány és annak hiteles fordítása és hatáskörrel rendelkező magyar hatóság határozata arról, hogy a bemutatott bizonyítvány legalább alapfokú végzettséget igazol (kivéve, ha az okirat tartalma és formája szerepel a KAV által létrehozott mintatárban).

Honlap készítés